برنامه‌های استانی آلبرتا

ویزای کانادا

  • صفحه اصلی / دسته بندی نشده / برنامه‌های استانی آلبرتا
برنامه‌های استانی آلبرتا

برنامه‌های استانی آلبرتا

برنامه مهاجرت استانی آلبرتا (AINP)

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه ی استانی آلبرتا

آلبرتا قطب اقتصادی وا جتماعی کانادا است. البرتا که در غرب کانادا قرار داردبه دلبل وجود منابع طبیعی وسیع رشد اقتصادی بالایی دارد. کلگری وادمونتون که ازشهرهای بزرگ کانادا هستنددر این استان قرار دارند.ازمیان سه استان حاصلخیز وسر سبز کاناداالبرتا شهرت بالایی دارد.

البرتابه دلیل داشتن پارکهای ملی BnaffوJasper به عنوان یکی ازبکرترین بخشهای امریکای شمالی معروف شده است. در کوههای راکی که در نزدیکی پارکBnaffالبرتا کانادا قرار دارددریاچه زیبایی وجود دارد. امکان تحصیل در البرتابرای علاقه مندان به تحصیل در کاناداوجود دارد.

برنامه ی مهاجرتی استان البرتا AINPنام داردعلاقه مندان مهاجرت به کانادا که دارای مهارت و سابقه کار این استان هستند میتوانند به کمک این برنامه توسط استان البرتا انتخاب شده و به اصطلاحNominateشوند.

. در صورت برگزیده شدن از طرف این استان، ۶۰۰ امتیاز در سیستم اکسپرس انتری فدرال قابل کسب است که این موضوع باعث تسریع در روند دریافت اقامت دائم می شود.

برنامه مهاجرتی استان البرتا از سه برنامه کلی زیر تشکیل شده است:

  • برنامه فرصت آلبرتا Alberta Opportunity Stream
  • برنامه اکسپرس انتری آلبرتا Alberta Express E1ntry Stream
  • برنامه کشاورزان خوداشتغال Self-Employed Farmer Stream

در سال ۲۰۱۸برنامه فرصت البرتایاAlberta Oapportunity Streamجایگزین برنامه های استخدام استراتژیک Strategic Recruitment Stream وکارفرما محورEmployer-Driven Stream شده است.

برنامه فرصت آلبرتا Alberta Oapportunity Stream

یکی از راههابرای اخذ اقامت کانادا برای کسانی که در کانادا کار میکنندویا از موسسات معتبرالبرتا فارغ التحصیل شدند این برنامه است.  همانطور که گفته شد در سال ۲۰۱۸ این برنامه جایگرین برنامه های استخدام استراتژیک وکارفرما محور شده است.

برنامه اکسپرس انتری آلبرتا Alberta Express Entry Stream

برنامه اکسپرس انتری آلبرتا با سیستم اکسپرس انتری فدرال مرتبط  است. با توجه به اطلاعاتی که متقاضیان حاضر در سیستم اکسپرس انتری فدرال در پروفایل مهاجرتی خود ثبت کرده اند، دولت آلبرتا قادر است افرادبا شرایط مورد نظر خود (تحصیلی و کاری و وابستگی های خانوادگی به استان) را انتخاب نماید و برای آنها دعوت نامه یا NOI ارسال نماید.

این اشخاص باید مدارک خود  را به AINP ارسال کنند. در صورت قبولی مدارک، استان آلبرتا این افراد را انتخاب (Nominate) می کند. برگزیده شدن از سوی استان، موجب دریافت ۶۰۰ امتیاز در سیستم اکسپرس انتری فدرال شده و در  نهایت در مرحله بعدی صدور دعوت نامه ها از سوی دولت فدرال برنامه ای برای متقاضی جهت فرستادن مدارک لازم برای اخذ اقامت دائم ارسال می شود.

برنامه کشاورزان خوداشتغال Alberta Self-Employed Farmer Stream

این برنامه به افرادی که  تجربه کافی در زمینه کشاورزی دارندو سرمایه ی کافی برای خرید و  گسترده کردن مزرعه در آلبرتا را دارند، این امکان را می دهدکه برای اخذ اقامت دائم کانادا اقدام کنند. این افرادباید دارندگان وگردانندگان مزرعه باشند و برنامه آنها باید بر پا یه سکونت در آلبرتا باشد.

برنامه ی استخدام استراتژیک(متوقف شده)

این برنامه به افراد این امکان را می دهد تا بدون کمک پیمانکاربتواند برای AINP اقدام نماید. این برنامه از سه گروه مجزا تشکیل شده است:

  • گروه کسب و کارهای اجباری و اختیاری (Compulsory and Optional Trades Category) :تجاری که شرایط لازم برای انتخاب استان آلبرتا یا یک مدرک معتبر برای تجارت رادارندمی توانند واجد شرایط این گروه باشند. شخص متقاضی بایدمجوز کار معتبر داشته باشد و یا شاغل در یکی از مشاغل اختیاری یا اجباری باشد.
  • گروه مشاغل مهندسی (Engineering Occupations Category): این گروه برای مهندسان، طراحان و تهیه کنندگانی که دارای سوابق کاری در آلبرتا هستند، ساخته شده است. متقاضیان باید در یکی از شغلهای تعیین شده کار کنند.
  • گروه نیروهای کار دارای تحصیلات عالی (Post Graduate Worker Category): افرادی که دریکی از مراکزآموزش های عالی در مقطع ارشد یا دکترا در آلبرتا فارغ التحصیل شده اند و در حال حاضربا مجوز کار در آلبرتا مشغول به کار می باشند.

برنامه ی کارفرما محور(متوقف شده)

این برنامه پیمانکاران رامجاز می کندتا نیروهای AINP را برای مهاجرت به کانادا برگزینند. با این روش متقاضیان  متوجه خواهند شدکه آینده ی شغلیشان بعد از تبدیل شدن به سکوننتدائم درخشان خواهد بود و پیمانکاران می توانند راحت تر کارمندان مورد نیاز خود را فراهم کنند.

  • گروه نیروی متخصص (Skilled Worker Category): افرادی که دارای یک فرصت شغلی کامل هستند. نباید در زمان درخواست در حال کار در آلبرتا باشند.
  • گروه فارغ التحصیلان بین المللی (International Graduate Category): این گروه برای نفراتی است که از یکی در یکی از دوره های آموزش عالی در کانادا فارغ التحصیل شده باشندو دارای مجوز کار معتبر پس از فارغ التحصیلی باشند و یک پیشنهاد کار دائم و تمام وقت  از یکی از کارفرمایان آلبرتا دریافت کرده باشند.
  • گروه نیروی نیمه متخصص (Semi-Skilled Worker Category): مخصوص نیروهای خارجی موقت است که پیشنهاد کار دائم و تمام وقت را ازیکی از پیمانکاران آلبرتا در یک شغل نیمه تخصصی دریافت کرده باشند.

اعلان برنامه ی مهاجرتی جدید فرصت آلبرتا (Opportunity Stream) 

اداره ی مهاجرت استان آلبرتا کانادا برنامه ی مهاجرتی جدیدی با موضوع برنامه ی فرصت آلبرتا را تعیین کرده است که از ۲ ژانویه ۲۰۱۸ تحت برنامه ی استانی مهاجرت آلبرتا پذیرش درخواست ها را شروع خواهد کرد.

برنامه ی فرصت آلبرتا، راهی برای گرفتن اقامت دائم کانادا برای نیروهای متخصص بیگانه آلبرتا می باشد. مثل همه ی برنامه های دیگر AINP، این برنامه نیز یک برنامه ی انتخاب استانی پایه (PNP) است که درخواست ها را به صورت کامل خارج از سیستم انتخاب اکسپرس اینتری فدرال مورد بررسی قرار می دهد. درخواست کنندگان موفق در برنامه ی AINP یک نامه ی منتخبی استانی دریافت می کنند که می توانند از آن برای گرفتن اقامت دائم استفاده کنند. این برنامه جانشین دو برنامه ی موجود AINP یعنی برنامه های کارفرما محور و برنامه ی استخدام استراتژیک خواهد شد. تا زمانی که برنامه ی جدید فرصت آلبرتا (Opportunity Stream) شروع به کار کند، درخواست های تحت برنامه های فعلی همچنان به گرفتن خود ادامه خواهند داد و با اینکه ممکن است درخواست های جدیدی قبول نشوند اما رسیدگی به این درخواست ها ممکن است بعد از ژانویه ی ۲۰۱۸ نیز ادامه داشته باشد.

متقاضیان برنامه ی فرصت آلبرتا، باید پیشنهاد کاری (job offer)  یکی از پیمانکارهای کانادا راداشته باشند. این پیشنهاد شغل حتما نباید مربوط به یک شغل تخصصصی باشد و همه شغلها در سطوح ۰، A، B، C و D طبقه بندی ملی شغلهای کانادا، واجد شرایط هستند.

متقاضیان باید زمانی که درخواست میکنند، وضعیت اقامت موقت معتبری داشته باشند و فقط در خود استان آلبرتا در حال کار یا تحصیل باشند. طبق موارد تعیین شده توسط سازمان IRCC، متقاضیانی که دارای کاری با مجوز LMIA از وزات کار نیستند، باید شامل معافیت یکی از گروه های: پرسنل تحت توافق نامه های تجارت بین المللی، انتقال بین شرکتی یا  افرادی که در سازمان تجارت بین المللی کانادا فعالیت می کنند، شده باشند.

متقاضیان باید همچنین با استفاده از یکی از امتحانهای مورد قبول وا  شده ی د ولت آلبرتا، مهارت خود در یکی از زبان های انگلیسی یا فرانسه را با اندازه سطح بالاتر از CLB 4 ثابت نمایند. اندازه نمره آزمون زبان در این برنامه، کمتر از حداقل شرایط مورد نیاز بسیاری از برنامه های مهاجرت اقتصادی کانادا از جمله برنامه ی معروف نیروی متخصص فدرال (FSWC) می باشد. از ۲ ژانویه ۲۰۱۹، حداقل نمره ی مورد نیاز در مهارت زبان انگلیسی و فرانسه در هر یک از مهارت ها کماکان بهCLB 5 افزایش خواهد یافت.امتیاز قابل قبول زبان برای کارکنان بیمارستان، CLB7 یا بالاتر تعیین شده است.

مانندFWSC، درخواست کنندگان باید مدرک دیپلم دبیرستان یا مدارک آموزش های عالی را داشته باشند. متقاضیانی که در کانادا تحصیل نکرده اند، باید فرم ارزشیابی مدارک آموزشی خود (ECA) را از یکی از مقامات مربوط راداشته باشند. در موارد خاص، متقاضیانی که سوابق کاریشان، آنها را واجد شرایط داد و ستدهای اجباری یا اختیاری می کنند و همچنین متقاضیانی که دارای سندمعتبر مدرک آلبرتا یا یک سندداد و ستد هستند، حتی در صورت عدم تحصیل در کانادا، ممکن است مجبوربه گرفتن یک ECA نداشته باشند.

درخواست کنندگان باید در کار فعلی خود در استان آلبرتا ظرف ۱۸ ماه اخیر، حداقل ۱۲ ماه سابقه ی کارتمام وقت یا ظرف ۳۰ ماه اخیر در کار فعلی خود در کانادا یا خارج از آن، ۲۴ ماه سابقه ی کار داشته باشند (این سابقه ی کار می تواند شامل  سوابق کسب شده در آلبرتا، در استان دیگر کانادا یا در خارج از کشور باشد). در اخر، متقاضیان باید با توجه به تعداد نفرات خانواده شان، شرایط حداقل سطح درآمد را برآورده نمایند.

آلبرتا

مشاغل غیرقابل قبول

افرادی که در هر یک از مشاغل زیر کار می کنند واجد شرایط اپلای به برنامه ی فرصت AINP نیستند.

آلبرتا
آلبرتا

اگر قصد مهاجرت به کانادا را دارید، لطفا فرم های ارزیابی را تکمیل کنید.