مهاجرت به کبک (نیروی متخصص)

ویزای کانادا

مهاجرت به کبک (نیروی متخصص)

همواره افراد بسیاری از همه ی کشورها جهت مهاجرت به کبک درخواست میدهند و اداره مهاجرت کانادا بعد از مورد بررسی قرار دادن پرونده ها در سیستم آنها را امتیاز بندی می کند و (در صورت نیاز ) پس از انجام مصاحبه مورد نظر مجوز اقامت در کبک را صادر می نماید. این سیستم مهاجر پذیری هر ساله تغییرات و محدودیت های جدیدی را اتخاذ می کند. سیستم مهاجرت اسکیل ورکر به کبک در طی سالهای اخیر فراز ونشیب های زیادی داشته و هم چنان سالیانه تغییرات زیادی در این سیستم را به چشم میخورد.

ویزای توریستی کانادا

کبک نیز مانند بسیاری از استان های کانادا سیستم جدیدی برای پذیرش نیروی کار ماهر تعریف کرده. به زودی اطلاعات بیشتری در خصوص سیستم اکسپرس اینتری کبک اعلان خواهد شد.

مراحل مهاجرت به کبک شامل دو قسمت مجزا می باشد:

مرحله اول در سیستم مهاجرت به کبک
گزینش Sélection
اداره مهاجرت کبک مدارک ارسال شده توسط متقاضی را بر اساس مقررات ایالت کبک مورد بررسی می دهد و پس از قبولی گواهی CSQ (Cetificat de Sélection du Québec) را صادر می نماید.

مرحله دوم در سیستم مهاجرت به کبک
پذیرش Admission
قبولی در مرحله گزینش به معنی اخذ اقامت نمی باشد و می بایست سایر مراحل که شامل انجام آزمایشات پزشکی و چک امنیتی است نیز صورت گیرد(توسط دولت فدرال) تا پس از آن ویزای کانادا برای شما صادر گردد.

لذا اگر علاقه مند به مهاجرت به کانادا هستید همین امروز اقدام کنید. مشاورین رسمی و عضو سازمان مشاورین رسمی مهاجرت به کانادا ICCRC در ویزا موندیال آماده ارائه مشاوره به شما هستند.