روز سنت پاتریک

روز سنت پاتریک - تعطیلات رسمی کانادا

روز سنت پاتریک یک تعطیلات عمومی در استان نیوفاند لند و لابرادور کانادا است که تاریخ آن در نزدیک‌ترین دوشنبه به  ۱۷ مارس قرار دارد. در این روز یاد سنت پاتریک به عنوان یک مبلغ مذهبی که در قرن ۵ میلادی بسیاری از ساکنان ایرلند را مسیحی کرده بود گرامی داشته می‌شود. در این روز به ویژه توسط افرادی که پیشینه ایرلندی دارند جشن گرفته می‌شود. اگرچه این روز جزو تعطیلات رسمی این استان محسوب می‌شود اما با این وجود بسیاری از مدارس، سازمان‌ها و مشاغل مشغول فعالیت هستند و خدمات حمل‌ونقل عمومی طبق برنامه زمانی هر روز ارائه می‌شود.