عید پاک

عید پاک - تعطیلات رسمی کانادا

این عید، جشن مذهبی مسیحیان است و هر سال در زمان های مختلفی در پایان ماه مارس و یا اوایل آوریل واقع می شود. بیشتر مسیحیان، از پنجشنبه قبل از یکشنبه عید پاک تا یکشنبۀ عیدپاک، در مراسم خاص کلیسا حضور می یابند. روز جمعه قبل از عیدپاک، جمعه مقدس نامیده شده و روز تعطیل قانونی محسوب می شود. علاوه بر این، همه سطوح دولتی و نیز بسیاری از شرکت های تجاری و سازمان ها نیز از یک روز تعطیل در دوشنبه عیدپاک برخوردارند. جشن ملی امروزی عیدپاک، شامل خرگوش عیدپاک و اهدای شکلات و آب نبات های دیگری است که به صورت تخم مرغ، خرگوش ، جوجه و مرغ تزیین شده اند. خانواده ها در این روز دور هم جمع می شوند تا یک روز خوب باهم داشته باشند و در خوردن غذا با هم سهیم شوند. علاوه بر این یک سنت وجود دارد که کودکان، در صبح روز یکشنبه عید پاک از خواب بیدار می شوند و بدنبال تخم مرغها و شکلاتهایی می گردند که خرگوش عید پاک برای آنها مخفی کرده است.